|  
  |  
Integritetspolicy

Hur vi hanterar dina personuppgifter

Med personuppgifter avses den data vi sparar om dig. Data som vi använder vi för att ge dig en bra köpupplevelse och för att utveckla vår kundvänlighet och för att kunna ge individuellt anpassade erbjudanden. Nedan följer en sammanfattning hur vi samlar in och hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)


Dessa personuppgifter vi samlar in

Kontaktuppgifter
När du blir kund hos Taxibutiken samlar vi in dina kontaktuppgifter:
Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer/organisationsnummer

Information om dina köp
Vi sparar data om dina köp.
Kommunikation med e-post.
Vid kommunikation med e-post sparar vi all konversation.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som du själv uppger, samlas in via cookies och från din webbläsare, från externa partners t ex Klarna och från besök på vår hemsida eller loggar in på ditt kundkonto.

Detta använder vi personuppgifterna till

För att data skall kunna behandlas krävs någon av nedan rättsliga grunder uppfylls:
- För att Taxibutiken skall kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser.
- För att kunna uppfylla avtalet med dig.
- Ditt samtycke för behandlingen.
- Att det ligger i ditt och Taxibutiken’s intresse.

För att kunna genomföra köp behöver vi behandla dina personuppgifter. Här följer information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

För att genomföra köp

Personuppgifter behandlas för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de varor du beställt. Och de personuppgifter som krävs för att hantera de betalningsalternativ (Faktura t ex) som tillhandahålls.

Kommunikation och dialog

Personuppgifter som från tidigare kommunikation kan komma att användas för ge dig bra hjälp. Kontaktuppgifter och annan information kan även användas för nyhetsbrev, erbjudanden och tips.

För utveckling av våra produkter och affärskoncept
Personuppgifter kan komma att användas till att utveckla Taxibutikens affärskoncept, produktutveckling mm.

Marknadsföring
Personuppgifterna används i marknadsföringen av våra produkter.

Förhindrande av brott och säkerställa säkerhet
Personuppgifterna använd för att förhindra och upptäcka:
- Lagbrott
- Virusattacker och annat dataintrång
- Genomföra köp som strider mot våra villkor
- Intrång

Skyldigheter enligt lag
Personuppgifterna används så att vi skall kunna följa lagen.

Vem lämnar vi personuppgifter till
Partner när det gäller betalningslösningar, T ex factoring och kontokort. På begäran av myndigheter, t ex Polisen eller andra myndigheter där vi är skyldiga att utlämna information.


Personuppgifterna bestämmer du om
Personuppgifterna bestämmer du om. Du avgör vilken information du vill ge oss och vilken behandling du önskar, och du kan avsluta ditt samtycke när du vill. Dock är en del personuppgifter nödvändiga för att kunna genomföra köp hos oss. Om du väljer att inte samtycka kan det med innebära att du inte kan handla hos oss.Så gör vi om du avslutar ditt konto hos oss
Om du avslutar ditt konto hos oss tas alla dina personuppgifter bort där fortsatt behandling inte är befogad. Information som finns som är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra förpliktelser enligt bokföringslagen tas inte bort.